ZON Transitie Support neemt SamenWarm Ontwikkeling mee in de warmtetransitie.

ZON Transitie Support neemt SamenWarm Ontwikkeling mee in de warmtetransitie.

SamenWarm Ontwikkeling en ZON Transitie Support gaan samen verder onder de bedrijfsnaam ZON Transitie Support. Het komt niet als een grote verrassing, na jaren van intensieve samenwerking tussen ZON Transitie Support en het team van SamenWarm zaten beide bedrijven vaak op dezelfde duurzame lijn. De energietransitie versnellen door duurzame warmte- en koudeprojecten te initiëren en te ontwikkelen, dat is de grote gemene deler. Polderwarmte is het warmtebedrijf waar deze samenwerking het beste zichtbaar is en waar de gecombineerde kennis en kunde tot de eerste succesvolle projecten heeft geleid.

De nieuwe collega’s zijn dus ervaren in de warmte- en koudewereld en variëren in kennis. Ze hebben technische kennis over warmtebronnen, warmtetransport en het aansluiten van bedrijfspanden en woningen op duurzame warmte. Ook hebben ze hun sporen verdiend in het strategische deel van projecten, van planning en accountmanagement tot communicatie en omgevingsmanagement. Enkele voorbeelden van mooie ontwikkelingen in het realiseren van duurzame warmte en koude oplossingen zijn de inzet van restwarmte van het datacenter InterXion voor de omliggende bedrijven op RichPort/Starpark, de ontwikkeling van een warmtenet voor Zwanenburg in samenwerking met de gemeente en het onderzoek naar het verduurzamen van een vijftal forten en omliggende gebouwen met behulp van energie uit het oppervlaktewater van de grachten rondom de forten.

Alle medewerkers van SamenWarm zijn dus nu in dienst van ZON Transitie Support en samen werken we nu aan collectieve alternatieven voor het duurzaam verwarmen van huizen en bedrijven. Dit doen we met het ontwerpen en realiseren van Slimme Groene Warmtenetten: duurzaam warmtenetten die lokaal hun warmte inzetten om wijken en bedrijven te verwarmen. Zo zien lokale bedrijven met restwarmte hun warmte van afval in een product met waarde veranderen.


ZON Transitie Support staat aan de wieg van warmtenetten in Ede, Amersfoort, Veenendaal, Apeldoorn en in nog een tiental andere gemeenten. Vanzelfsprekend blijven de collega’s ook kantoor houden, en heeft ZON nu een de tweede vestiging op de Tupolevlaan in Haarlemmermeer.

De nieuwe collega’s blijven hoofdzakelijk actief in de Haarlem, Haarlemmermeer en Amstelveen waar we samen voor opdrachtgever Polderwarmte slimme groene warmtenetten ontwikkelen en ook onder die naam blijven opereren. Polderwarmte is het warmtebedrijf, een lokale partij met hulp van het landelijke platform Energie voor Elkaar.

Met de samenvoeging van ZON Transitie Support en SamenWarm, kan er nóg meer aandacht naar de inhoud: samen Nederland duurzaam verwarmen.

30.000 WEQ

Hernieuwbare energie en van gas los
Gerealiseerd

50.400 WEQ

Hernieuwbare energie projecten
Gepland

 

35.560 WEQ

Van gas los projecten
Gepland

Bekijk onze projecten:

Samen werken aan een groener klimaat?

Contact opnemen