Nieuws

EZK verleent concessie voor proefboringen aardwarmte in Amersfoort

EZK verleent concessie voor proefboringen aardwarmte in Amersfoort

ZON Transitie Support ontwikkelt geothermie als warmtebron voor Slim Groen Warmtenet

Het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat verleent Warmtebedrijf Amersfoort en Tullip Energy de concessie voor proefboringen naar aardwarmte in de gemeente Amersfoort. ZON Transitie Support werkt in Amersfoort en 24 andere gemeenten in Nederland aan de energietransitie. Aardwarmte is een duurzame warmtebron die binnen vier jaar aangesloten kan worden op een Slim Groen Warmtenet. ZON Transitie Support ontving in Ede al eerder een concessie. Doel is dat ook bewoners in Amersfoort beschikken over deze duurzame en betaalbare warmtevoorziening.

Het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat heeft Warmtebedrijf Amersfoort na een traject van anderhalf jaar een concessie verleend om op 40km2 op twee locaties proefboringen naar aardwarmte te verrichten. Verschillende vooronderzoeken, waaronder een eigen nieuwe wijze van aardwarmte opsporen, wijzen op bruikbare aardwarmtebronnen onder Amersfoort. Bij succesvolle boringen ontsluit ZON Transitie Support de aardwarmte die vrij komt op het Slim Groen Warmtenet voor Warmtebedrijf Amersfoort. Dit versnelt de energietransitie en zorgt voor een haalbare en betaalbare verduurzaming van de gebouwde omgeving.

ZON Transitie Support
De energietransitie is al in volle gang. ZON Transitie Support is een jonge organisatie die een substantiële bijdrage levert aan de realisatie van de Nederlandse klimaatambities. Twee belangrijke richtingen om Nederland te verduurzamen zijn de energievraag verminderen en de energie te verduurzamen. Wij zijn er voor iedereen: bedrijven, nuts en overheid om de energietransitie in sneltreintempo te realiseren en te begeleiden. Alleen door samenwerking kunnen we het gebruik van fossiele brandstoffen afbouwen. Daarbij zijn alle duurzame bronnen nodig. We willen woningen in dorpen en steden, maar ook bedrijfspanden aansluiten op nieuwe duurzame, groene en klimaatneutrale netwerken zoals het Slim Groen Warmtenet. Daarnaast is ZON Transitie Support actief in het vergroenen van de leefomgeving en zijn we voorstander van isolerende maatregelen van de gebouwde omgeving.

Diepe geothermie
Om de aardwarmte te bereiken wordt er circa 3 kilometer diep geboord. Dit heet ‘diepe geothermie’ en hiermee worden temperaturen van 80 á 90 graden uit de bodem gehaald. In Nederland zijn vergelijkbare boringen succesvol verlopen. ZON Transitie Support ontwikkelt deze technieken in samenwerking met partner Tullip Energy, ervaren specialist in het onderzoeken, ontwikkelen én exploiteren van energiebronnen wereldwijd.

Slim Groen Warmtenet
Met de ontwikkeling van het Slim Groen Warmtenet heeft ZON Transitie Support de afgelopen jaren de weg vrijgemaakt om innovaties zoals aardwarmte te benutten voor het verwarmen van woningen en het tapwater. Als een warmtenet een groot aantal afnemers heeft, is het mogelijk om warmtebronnen zoals aardwarmte makkelijk aan te koppelen. Het Slim Groen Warmtenet maakt het mogelijk om in warme zomers alle warmte uit aardwarmte te leveren voor bijvoorbeeld het douchen. Zo worden er nooit méér warmtebronnen aangesproken dan dat er gebruikt worden. Gebruikers van een Slim Groen Warmtenet ervaren het comfort van de warmte en er hoeft weinig aangepast te worden aan de woningen.

De locatie van deze proefboringen wordt in samenspraak met de gemeente Amersfoort bepaald.

Bekijk onze projecten:

Samen werken aan een groener klimaat?

Contact opnemen