Transitie, wat is dat?

Transitie, wat is dat?

De energietransitie is al volop aan de gang. Dat lezen en horen we nu regelmatig. Wat wordt daar eigenlijk mee bedoeld?

Het is de verandering van de bronnen die we gebruiken voor onze energievoorziening. Voornamelijk de overgang van fossiele brandstoffen als gas en olie naar hernieuwbare en dus duurzame bronnen. Om van die duurzame energiebronnen gebruik te maken, zijn er ook andere energieopwekkers, netwerken en aflevermethodes bij de gebruikers nodig. En dat is het werk waar ZON-Transitie Support mee aan de slag is.

Wij zijn er van overtuigd dat we met een duurzaam energienetwerk de basis leggen voor het efficiënt gebruik van verschillende duurzame energiebronnen. Alle energie op aarde vindt zijn oorsprong in de ZON, vandaar ook onze naam. De energie van de zon uit zich in de vorm van licht, warmte, wind en plantengroei (hout). De kracht van deze bronnen zit in de combinatie ervan, zodat je ook je huis kunt verwarmen als de zon niet schijnt en het windstil is. Het huidige elektrisch netwerk kan de vraag om kilowatts niet opvangen als het gas verdwijnt. Nu al lopen we tegen de beperking aan dat op een zonnige dag het aanbod zonnestroom zo groot is, dat ons elektriciteitsnet niet alle duurzame stroom kan opnemen.

Een door ons ontworpen energienetwerk is een transport systeem én buffer waarin energie als warmte opgeslagen en getransporteerd wordt. Warmte gebruikt 70% van de totale energievraag in de bebouwde omgeving! Als de basis ligt en van warmte voorzien wordt door een Hybride warmteopwekker, kan deze duurzame warmte gebruikt worden voor het verwarmen van panden. Als het netwerk stabiel is en genoeg afname heeft, kan er aardwarmte ingezet worden en restwarmte uit de industrie hergebruikt worden. Daarnaast zijn er genoeg opties om zonne-energie, warmte uit water en wind te winnen. En als die opties nog niet bedacht zijn, schijnen we ons licht erover tot we het voor elkaar krijgen.

Samen werken aan een groener klimaat?

Contact opnemen