Diensten

Ontwerp & engineering

Technische details

Als er gestart wordt met een ontwikkeling is er snel behoefte aan meer technische details en inzicht. Ook een kostenraming is belangrijk in de beheersing van het project. Een onderzoek met een eerste ontwerp kan een project haalbaar, maar ook niet-haalbaar maken. In feite is dit met de ontwikkeling een belangrijke stap voor financial close van het project. We starten vaak in de ontwikkeling al met schetsontwerpen, gevolgd door voorlopig ontwerpen en uiteindelijk wordt dit uitgewerkt tot uitvoeringstekeningen. Autocad en GIS tekeningen/ontwerpen, maar ook netberekeningen en binnen installaties worden door ons uitgewerkt. Kortom het hele ontwerp van een slimme opwek van warmte naar een slim groen warmtenet. Als het geheel is uitgewerkt start de projectbegeleiding en het realisatieproces.

AutoCAD tekeningen

Ruimtelijke analyse (GIS)

Van schetsontwerp naar uitvoeringstekeningen

Leidingnetberekeningen

Binneninstallaties en kabels- en leidingen

Constructieberekeningen

Bekijk onze projecten:

Samen werken aan een groener klimaat?

Contact opnemen