Projecten

Klimaatplantsoen

Amersfoort en Ede en Haarlemmermeer

Een groenere stad

Een klimaatplantsoen is een braakliggend of openbaar, leeg perceel in de gebouwde omgeving dat is ingericht met tijdelijke natuur. Natuur die bewoners laat zien waar hun energie vandaan kan komen. ZON Transitie Support heeft als uitgangspunt het implementeren van dit concept in diverse ontwikkeltrajecten, zoals in Amersfoort en Ede.
Een klimaatplantsoen heeft veel gelijkenis met een energiebos, behalve dat een klimaatplantsoen in principe binnen de bebouwde kom gerealiseerd wordt (in tegenstelling tot energiebossen, zoals in Wesepe).

Klimaatplantsoenen maken een gemeente, stad en wijk letterlijk en figuurlijk groener en dat biedt allerlei voordelen, zoals het afvangen van fijnstof, verbeterde waterberging, meer biodiversiteit in de stad en mogelijkheden tot recreatie. Daarnaast worden de plantsoenen frequent gemaaid om als biobrandstof voor duurzame warmte te fungeren. Daarmee vormen klimaatplantsoenen een onderdeel van een ontwikkelproces door het creëren van bewustwording omtrent het gebruik van biomassa bij diverse doelgroepen.

Bekijk onze projecten:

Samen werken aan een groener klimaat?

Contact opnemen