Over ZON

Over ZON

“Samen werken aan
een groener klimaat”

De energietransitie wordt gevormd en gevoed door verschillende onderdelen die hun terugkeer vinden in de drie pijlers van duurzaamheid: People, Planet, Prosperity. Denk hierbij aan technische, innovatieve oplossingen, het financiële vraagstuk, bewustwording van het ‘waarom’ en het creëren van draagvlak voor de beste oplossing.

ZON Participaties is opgericht om de energietransitie door middel van diverse duurzame initiatieven te versnellen. Zij participeert in diverse initiatieven, van kleinschalig tot groot, van nieuw tot  renovatie, om zo breed mogelijk de noodzakelijke transitie in te vullen. Doelstelling is om binnen enkele jaren diverse participaties en deelnemingen te ondersteunen met een maatschappelijk verantwoorde invulling.

“Focus op het verzorgen van projectontwikkeling”

De energietransitie is al volop aan de gang. We werken daar elke dag aan op een bedrijfseconomische wijze: haalbaar en betaalbaar. Een participatie betreft vooral de wens om samen een verschil maken. Dit alles zonder contact met vaste grond te verliezen en bij voorkeur lekker vertrouwd met de voeten in de modder.

ZON Transitie Support is een dochterbedrijf van ZON Participaties. Zij richt zich op de ontwikkeling, begeleiding en ondersteuning van diverse projecten in toekomstgerichte en houdbare ‘People-Planet-Prosperity projecten’. Binnen deze projecten ligt de focus op het verzorgen van de projectontwikkeling, ontwerp en engineering, werkvoorbereiding, uitvoering – zoals de aanleg van een duurzame, nieuwe infrastructuur – van zowel binneninstallaties als ondergrondse kabels en leidingen.

30.000 WEQ

Hernieuwbare energie en van gas los
Gerealiseerd

50.400 WEQ

Hernieuwbare energie projecten
Gepland

 

35.560 WEQ

Van gas los projecten
Gepland

Wie zijn wij?

Ons team bestaat uit Transitiesupporters met harde en zachte competenties; enerzijds technisch-inhoudelijk en anderzijds mensgericht. Samen zijn we een gemêleerde groep in leeftijden variërend van 24 tot 62 met brede en uitgebreide ervaring in de ontwikkeling en realisatie van duurzame energieprojecten.

ZON Transitie Support is een jonge organisatie die een substantiële bijdrage wil leveren aan de realisatie van de Nederlandse klimaatambities 2030 – 2050. ZON is er om de energietransitie in sneltreintempo te realiseren en te begeleiden. Alleen door samen te werken krijgen we iedereen van het aardgas af, heeft iedereen straks toegang tot duurzame elektriciteit via zon of wind en bezitten we allen een comfortabele, goed geïsoleerde woning.

Wat doen wij?

ZON Transitie Support richt zich op de begeleiding en ondersteuning van projectontwikkeling in toekomstgerichte en houdbare ‘People-Planet-Prosperity projecten’. Daarnaast richt zij zich binnen deze projecten specifiek op het verzorgen van de werkvoorbereiding, uitvoering – zoals de aanleg van een duurzame, nieuwe infrastructuur – en engineering van bijvoorbeeld de binnen-installaties.

Onze kracht is de ketenaanpak: wij begeleiden van begin tot eind de realisatie van uw warmtenetwerk, energienetwerk, of anderszins; de mogelijkheden zijn eindeloos. Van zonnepanelen tot groene warmte, ZON Transitie Support werkt graag aan alles wat bijdraagt aan de uitfasering van fossiele netwerken naar duurzame netwerken. Gespecialiseerd in begeleiding, maar vooral ook het ‘doen’!

Bekijk onze projecten:

Samen werken aan een groener klimaat?

Contact opnemen