Projecten

Polderwarmte

Haarlemmermeer

type project: Ontwerp & engineering

Groene warmte uit de polder

Met Polderwarmte gaan we een concrete bijdrage leveren aan het terugdringen van het gebruik van fossiele energie. Ruimteverwarming zorgt voor 70% van de energievraag en met de aanleg van een slim groen warmtenet, zetten we een grote stap in de goede richting!

Inpoldering zorgde 200 jaar geleden voor veiligheid, werkgelegenheid, nieuwe (landbouw) grond, extra ruimte en dus ook voor economische vooruitgang. Tegenwoordig is dat niet anders en maken vooral kassen, vliegverkeer en goede logistiek Haarlemmermeer aantrekkelijk voor bedrijvigheid.

Het aanleggen van slimme groene warmtenetten borduurt voort op deze positieve ontwikkelingen. Een warmtenet onder de grond zorgt boven de grond voor comfort in de huizen, voor grotere veiligheid, meer gemak en voor ruimte voor groen en recreatie.

Bekijk onze projecten:

Samen werken aan een groener klimaat?

Contact opnemen