“Samen werken aan
een duurzaam klimaat”

Begeleiding bij het ontwikkelen en realiseren van duurzame energieprojecten.

Onze expertise ligt op collectieve warmtevoorzieningen voor woningen en industrie.

Over ZON

Zonne energie

Zonne-energie is energie van de zon in de vorm van warmte en licht. De energie van de zon wordt vaak gebruikt om duurzame elektriciteit mee op te wekken. Zonnepanelen passen perfect op een bouwwerk, boven een parkeerplaats of onzichtbaar geplaatst op daken voor het opwekken van eigen elektriciteit. Zonne-energie op een warmtenetwerk gecombineerd met een warmtebuffer, is een prachtig voorbeeld hoe elektra en warmte samen kunnen gaan. De elektriciteitsnetten kunnen ’s zomers niet alle elektriciteit van zonnepanelen aan, dus bij mooi weer worden ze afgeschakeld. In een warmtenet kunnen ze dan toch hun energie kwijt, voor warmte.
Als het donker en koud is hebben we warmte nodig, als de zon schijnt is het warm en willen we koelen. Zon, elektra en koude is een logische match, het liefst gecombineerd met meerdere slimme uitkoppelingen.

Aardwarmte

De warmte in de kern van de aarde wordt naar het aardoppervlak getransporteerd en kan worden ingezet om gebouwen mee te verwarmen. Door gebruik te maken van een boring kan deze warmte opgevangen worden. De temperatuur die nodig is, bepaalt hoe diep er geboord moet worden.
Voor een aardwarmtebron vinden er twee boringen plaats: één voor een leiding die opgewarmd water omhoog brengt en één voor een leiding die afgekoeld water weer terug de bodem in pompt. Doordat het afgekoelde water weer teruggepompt wordt, blijft de put in evenwicht en kan de aardwarmtebron tientallen jaren worden ingezet.

Windenergie

Windenergie is de energie die wordt opgewekt dankzij de wind. De bewegingsenergie van de lucht wordt omgezet in elektriciteit. Het voordeel is dat het in Nederland vaak en hard waait én dat wind nooit op raakt, echter is dat afhankelijk van de locatie waar de windmolen gerealiseerd wordt. Zo waait het aan de kust veel meer dan op de Veluwe.

Bio-energie

Alle plantaardige en dierlijke grondstoffen zijn biomassa, dit wordt ook wel organisch materiaal genoemd. Biogrondstoffen kunnen steeds breder ingezet worden. Biobrandstof is alles wat groeit in het zonlicht, steeds weer aan groeit en uit zichzelf geen CO₂ toevoegt aan de atmosfeer. In tegenstelling tot bijvoorbeeld zon en wind, die er alleen overdag zijn of als het waait, kunnen de al aanwezige biogrondstoffen van snoei en tuinwerk altijd gebruikt worden. Het kan namelijk opgeslagen worden totdat het nodig is voor productie van elektriciteit en / of warmte. Bio-energie is uitermate geschikt om zowel elektra als warmtenetten te balanceren. In een groot slim warmtenetwerk heb je continu en afwisselende bronnen die voeden en vragen, met wisselende warmtebronnen.

Bekijk onze projecten:

30.000 WEQ

Hernieuwbare energie en van gas los
Gerealiseerd

50.400 WEQ

Hernieuwbare energie projecten
Gepland

 

35.560 WEQ

Van gas los projecten
Gepland

Samen werken aan een groener klimaat?

Contact opnemen