Projecten

Warmtenet in Scherpenzeel

Scherpenzeel

Scherpenzeel duurzaam verwarmen

Stadsverwarming nu liever van een slim groen warmtenet (smart grid)? De mogelijkheden van een slim groen warmtenet gaan nog veel verder, er kunnen allerlei duurzame bronnen op worden aangesloten; denk aan restwarmte van de industrie of zelfs aardwarmte.

De groene warmte voor de nieuwbouw wordt geleverd via een lokaal warmtenetwerk. In de aanleg hiervan trekt Warmtebedrijf Scherpenzeel gezamenlijk op met de gemeente Scherpenzeel. De groene warmte wordt geproduceerd door Buurtwarmte-units. Voor het maken van groene warmte zetten we in Scherpenzeel twee installaties in:  Op een plek benutten we gecertificeerde pellets die verder geen ander doel meer hebben. Op de andere startplek verwarmen we hoogbouw met e-boilers op groene stroom.

De Buurtwarmte-units worden ingepast in hun omgeving. De volgende stap is het uitrollen van een groter Slim Groen Warmtenet waar ook bestaande bouw bij aangesloten kan worden. En ook de invoeging van andere bronnen, zoals lokaal beschikbare restwarmte. De warmte-garantie komt dan uit een centrale hybride warmte-opwekker waarin duurzame bronnen gecombineerd worden.

Bekijk onze projecten:

Samen werken aan een groener klimaat?

Contact opnemen