Projecten

Warmtebedrijf Amersfoort

Amersfoort

Amersfoort duurzaam verwarmen

Warmtebedrijf Amersfoort is opgericht door ZON Participaties en Atlas energie en heeft als doel om de stad Amersfoort duurzaam te verwarmen door middel van een collectief warmtenet. Het warmtenet zal worden gevoed door een 4-tal type bronnen: biomassa, aardwarmte, restwarmte en warmte uit zon. De subsidie voor de eerste twee Bio Energie Installaties is in de zomer van 2018 toegekend en vormde een succesvolle stap én startsignaal voor het vervolg. Momenteel werven we actief klanten en wil het Warmtebedrijf meer bekend raken onder de Amersfoortse politiek en bij de ondernemers. Ga voor de laatste informatie naar https://www.warmtebedrijfamersfoort.nl/

Gemeente Amersfoort heeft onlangs een samenwerkingsovereenkomst getekend met Warmtebedrijf Amersfoort. De partijen gaan de mogelijkheid tot samenwerking onderzoeken en een plan maken voor de aanleg van een warmtenet in de stad. Allereerst in de wijk Schothorst-Zuid en daarna mogelijk in andere wijken. Dit is een volgende stap in de overgang van aardgas naar duurzame warmte. Op weg naar een CO2-neutrale stad.

Voor de zomer heeft de gemeente met diverse marktpartijen gesproken over de realisatie van een warmtenet waarmee duurzaam verwarmd water naar de Amersfoortse huizen getransporteerd kan worden. Warmtebedrijf Amersfoort heeft hiervoor een concrete propositie. Het bedrijf is al enkele jaren bezig met het ontwikkelen van een slim en duurzaam warmtenet en verwarmt inmiddels succesvol De Nieuwe Stad in Amersfoort. Bovendien doet het bedrijf momenteel onderzoek naar de inzet van aardwarmte.

Bekijk onze projecten:

Samen werken aan een groener klimaat?

Contact opnemen