Projecten

Energietransitie Experience in Ede

Ede

Energietransitie Experience voor leerlingen in Ede

Scholieren en docenten in de gemeente Ede krijgen binnenkort les in alle duurzame energievormen die samen de energietransitie gaan vormen. Met de ‘Energietransitie Experience’ willen we vanuit ZON Transitie Support scholieren bewust maken dat de overstap naar duurzame en schone energie nodig, belangrijk én haalbaar is. Een ander doel van het project is om interesse in de duurzame techniek aan te wakkeren bij scholieren voor een studie en later een baan. Ook in dit project werken wij als ZON Transitie Support samen met andere Edese ondernemers, de Provincie Gelderland en verschillende onderwijspartijen in Ede.

De Energietransitie Experience in Ede gaat in januari 2020 van start en de lessen zullen onder meer plaatsvinden in het leslokaal van de tweede Edese bio-energie installatie. Ook gaan we naar buiten, naar duurzame projecten zoals het verwarmde fietspad op de Kenniscampus, dat door ZON is ontwikkeld. Zo willen we dat in de komende drie jaar meer dan honderd klassen uit Ede en omgeving de Energietransitie Experience afronden en de lessen volgen. Ook spijkeren we twintig docenten van de Kenniscampus bij over de nieuwste ontwikkelingen rond de energietransitie. Meer info over de Energietransite Experience en de mogelijkheid tot het plannen van een bezoek vindt u hier.

De provincie Gelderland wil in 2050 energieneutraal zijn en het dreigende tekort aan technisch personeel zou de klimaatdoelen in gevaar brengen. Door scholieren vroeg bewust te maken van de noodzaak van de energietransitie en de technische kant er van, hopen we dat meer jongeren kiezen voor een baan in de energiesector.

ZON Transitie Support is continu op zoek naar jong talent en heeft interessante stageplaatsen beschikbaar.

Bekijk onze projecten:

Samen werken aan een groener klimaat?

Contact opnemen