Diensten

Projectontwikkeling

ZON kijk naar gemeentes

ZON Transitie Support kijkt naar de mogelijkheden met gemeentes, locaties of bedrijven en ontwikkelen samen een duurzaam project met slimme netten. ZON maakt warmte/energie kaarten, netwerk tracés, gebied-scans voor realisatiemogelijkheden, doet de subsidieaanvraag en haalbaarheidsstudies. Én neemt de realisatie op zich.

ZON heeft ervaring met duurzame bronnen tot 30 MWth en projecten vanaf 60 kW. Kortom, ZON ontwikkelt bij u in de gemeente een slim groen warmtenet met een mogelijkheid tot warmteuitkoppeling van restwarmte van de lokale industrie. Ook is het mogelijk te starten met een bedrijf dat alleen warmte nodig heeft, of alleen warmte zou willen leveren aan haar omgeving. Wij ontzorgen in waarde creatie en reststromen zoals warmte. Eveneens kunnen we de ontwikkelingen zelf financieren en zoeken we altijd partners in het lokale netwerk.

Om een beeld te krijgen van al onze ontwikkelingen kunt u denken aan:

  1. Duurzame bronnen van 60 kW tot 30.000 kW, ervaring met projecten van 10 tot 20.000 woningen;
  2. Bodemwarmte, er lopen een aantal collectieve kleine warmtepompprojecten. Daarnaast hebben koude projecten en aardwarmte op grote diepte onze aandacht. Deze projecten lopen uiteen van 100 kW tot 40.000 kW;
  3.  Collectieve zonneprojecten (PV), zover door ons gekoppeld aan een (nieuw) slim elektra- en warmtenet. We hebben een aantal kleinschalige projecten uitgevoerd met circa 600 panelen per project;
  4. Restwarmte, steeds vaker is men op zoek naar mogelijkheden voor hun restwarmte, met name grotere potentiële bronnen kunnen we geschikt maken voor levering van warmte aan uw buren. Op een slim groen warmtenet is restwarmte levering heel goed mogelijk, vaak in combinatie met kleinschalige back-up installaties.
  5. Warmte uit water, denk aan warmte winnen uit riool- of afvalwater, drinkwater of oppervlaktewater.

Subsidie trajecten

Vergunningsaanvraag

Businessmodellen

Haalbaarheidsstudie

Bekijk onze projecten:

Samen werken aan een groener klimaat?

Contact opnemen