Diensten

Projectontwikkeling

ZON kijk naar gemeentes

ZON kijkt naar gemeentes, locaties of bedrijven en ontwikkelen een duurzaam project met slimme netten. ZON maakt warmte/energie kaarten, netwerk tracés, gebied scans voor realisatie mogelijkheden, doet de subsidieaanvraag en haalbaarheidsstudies.

ZON heeft ervaring met biomassa-installaties tot 30 MWth en projecten vanaf 60 kW. Kortom, ZON ontwikkelt bij u in de Gemeente een slim netwerk met warmte uitkoppeling van restwarmte van de lokale industrie. Ook is het mogelijk te starten met een bedrijf dat alleen warmte nodig heeft, of alleen warmte zou willen leveren aan haar omgeving. Wij ontzorgen in waarde creatie en reststromen zoals warmte. Eveneens kunnen we de ontwikkelingen zelf financieren en zoeken we altijd partners in het lokale netwerk.

Om een beeld te krijgen van al onze ontwikkelingen kunt u denken aan:

  1. Biomassa installaties van 60 kW tot 30.000 kW, ervaring met projecten van 10 tot 20.000 woningen;
  2. Bodemwarmte, er lopen een aantal collectieve kleine warmtepompprojecten. Daarnaast hebben koude projecten en aardwarmte op grote diepte onze aandacht. Deze projecten lopen uiteen van 100 kW tot 40.000 kW;
  3.  Collectieve zonneprojecten (PV), zover door ons gekoppeld aan een (nieuw) slim elektra- en warmtenet. We hebben een aantal kleinschalige projecten uitgevoerd met circa 600 panelen per project;
  4. Restwarmte, steeds vaker is men op zoek naar mogelijkheden voor hun restwarmte, met name grotere potentiële bronnen kunnen we geschikt maken voor levering van warmte aan uw buren. Op een slim net is restwarmte levering heel goed mogelijk, vaak in combinatie met kleinschalige back-up installaties.

Bekijk onze projecten:

Samen werken aan een groener klimaat?

Contact opnemen