Projecten

Aardwarmte inzetten als warmtebron

Amersfoort en Ede en Haarlemmermeer

type project: Projectontwikkeling

Aardwarmte in het warmtenet!

Aardwarmtebronnen bieden veel potentie als duurzame energiebron, zeker voor de verwarming van huizen. De Aardwarmte wordt ook wel Geothermie genoemd en wordt gewonnen uit de diepe ondergrond (2 tot 4 km) en is vrij van emissies. Staatstoezicht op de Mijnen (SODM) houdt toezicht op de winning van deze warmte om te garanderen op een veilige en duurzame manier gebeurt.

Ook in Ede, Haarlemmermeer en Amersfoort zijn dit mogelijk energiebronnen voor het slim groen warmtenet. In Ede is de opsporingsvergunning verleent en volgt er meer onderzoek naar  de waterbron die beschikbaar bleek uit een onlangs in Londen gepresenteerd onderzoek. Dit onderzoek was een initiatief van Warmtebedrijf Ede en partners. Warmtebedrijf Ede wil zijn slim groen warmtenet gaan voorzien van deze duurzame energiebron. Valentijn Kleijnen, directeur Warmtebedrijf Ede: “Dit onderzoek is erg goed nieuws. Collectieve zonne-energie, de restwarmte van zonne-energie op daken, worden al aangesloten op het warmtenet. Nu kijken we verder naar andere duurzame energiebronnen. Uit eigen onderzoek blijkt dat aardwarmte een grote kanshebber is.”  Het onderzoek liet zien dat er ook op onbekende plekken warmtebronnen op te sporen zijn. Dit vergroot in Nederland de kansen om aardwarmte in te zetten voor de verwarming van huizen en bedrijven.
Net als restwarmte en collectieve zonne-energie speelt aardwarmte een belangrijke rol in de energietransitie.

In Amersfoort is de opsporingsvergunning aangevraagd en wachten we op de uitkomst. We hopen ook daar snel door te kunnen met het verder verduurzamen van het warmtenet.

Aardwarmte voorziet het warmtenet van constante energie, waardoor andere zogenoemde stabilisatiebronnen zoals energie uit resthout gereduceerd kunnen worden. Samen met restwarmte nemen deze bronnen dan het grootste deel van de warmtevoorziening op zich. Biomassa is dan op termijn alleen nog nodig bij koude-pieken voor in de winter en als duurzame back-up voor maximale energiezekerheid.

Bekijk onze projecten:

Samen werken aan een groener klimaat?

Contact opnemen