Projecten

Aardwarmte inzetten als warmtebron

Amersfoort en Ede en Haarlemmermeer

type project: Projectontwikkeling

Aardwarmte in het warmtenet!

Aardwarmtebronnen bieden veel potentie als duurzame energiebron, zo blijkt uit onlangs in Londen gepresenteerd onderzoek van Warmtebedrijf Ede en partners. Warmtebedrijf Ede wil het slimme warmtenet gaan voorzien van deze duurzame energiebron. Valentijn Kleijnen, directeur Warmtebedrijf Ede: “Dit onderzoek is erg goed nieuws. Collectieve zonne-energie, de restwarmte van zonne-energie op daken, worden al aangesloten op het warmtenet. Nu kijken we verder naar andere duurzame energiebronnen. Uit eigen onderzoek blijkt dat aardwarmte een grote kanshebber is.”  Het onderzoek liet zien dat er ook op onbekende plekken warmtebronnen op te sporen zijn. Dit vergroot in Nederland de kansen om aardwarmte in te zetten voor de verwarming van huizen en bedrijven.

Net als restwarmte en collectieve zonne-energie speelt aardwarmte een belangrijke rol in de energietransitie. Aardwarmte voorziet het warmtenet van constante energie, waardoor andere zogenoemde stabilisatiebronnen zoals energie uit resthout gereduceerd kunnen worden. Samen met restwarmte nemen deze bronnen dan het grootste deel van de warmtevoorziening op zich. Biomassa is dan op termijn alleen nog nodig bij koude-pieken voor in de winter en als duurzame back-up voor maximale energiezekerheid.

 

Bekijk onze projecten:

Samen werken aan een groener klimaat?

Contact opnemen