Diensten

Projectbegeleiding & realisatie

Begeleiding en realisatie

Als het project eindelijk kan gaan beginnen en het duurzaamheidsproject vorm gaat krijgen, start ZON met de begeleiding en realisatie. Contracten (energie prestatie contract) en werkplannen moeten geschreven worden, bij netwerken moet ook goed gekeken worden naar de ondergrond, proefsleuven moeten soms nog worden gegraven, toestemming om in de openbare ruimte te mogen werken moet worden gegeven en ook ecologie en archeologie moet worden meegenomen. Project teams moeten geformeerd worden, evenals het bouwteam. Ook het voorbereiden van het werk, althans voor zover dat niet bij de aannemer ligt, kwaliteitsbeheersing, controles, toezicht en afstemming met actoren zoals nuts overleggen en overleggen met verantwoordelijke beheerders van de verschillende instanties zoals (Gemeente, Provincie, Rijkswaterstaat, Waterschappen, Prorail etc.).

Directievoering en toezicht

Werkvoorbereiding

Projectleiding

Project- en Contractmanagement

Bouwteam

Bekijk onze projecten:

Samen werken aan een groener klimaat?

Contact opnemen